Siv6013.03 Strategisk ledelse av IS

Hvem er vi?
Vi er student nummer 0256049 og 0256084.
Vi ger pe sivilxkonomstudiet ved Handelshxyskolen BI i Sandvika.
Vi er ne halvveis i studiet vert.
Hvorfor denne siden?
I faget "Strategisk ledelse av IS" var det en del av fagoppgaven ogse e legge denne ut pe internett.
Det er det vi har gjort med denne siden, og en link til oppgaven ver finner du nederst pe siden.
Favorite Links
 
.

Fagoppgave Siv6013.03
Studentnr 0256049 og 0256084This page has been visited times.